Kinesitherapie

Manuele therapie

Manuele therapie is een specialisatie binnen het domein van de kinesitherapie. De manueel therapeute heeft een grote vaardigheid en ervaring in het uitvoeren van een klinisch onderzoek (gewrichtstesten, spiertesten, neurologische testen, provocatietesten,…), het interpreteren van die gegevens en opstellen en uitvoeren van een adequaat behandelingsschema. De manueel therapeute probeert hierbij altijd de oorzaak van de klachten te achterhalen en die oorzaak te gaan behandelen. Het heeft namelijk weinig zin om de symptomen weg te nemen als ook de oorzaak van het probleem niet onder handen wordt genomen.

Mulligan concept